Комар

Комарите (Culicidae) са семейство двукрили насекоми. Наброяват около 3 500 вида и се срещат на всички континенти освен Антарктида. Обитават най-често застояли води и блата.

Комарите по света са над 3500 вида, а в България са 21. Те са малки насекоми, смучещи кръв от човека, бозайниците и са далечни роднини с мухите.

Комарите в световен мащаб са едни от най-опасните неприятели на хората. Макар повечето от тях да са безвредни, някои видове пренасят и днес опасни заболявания, водещи до смърт на хора и животни. Други комари са полезни, рециклират водната площ и унищожават някои вредители. Различните видове комари са широко разпространени в света, изключения правят единствено полярните области и пустините.

Макар в топлите страни комарите да са активни целогодишно, у нас те се появяват през пролетно-есенния сезон. С последните години се забелязва че комарите се активизират основно през месеците юли-август, като пикът им понякога е дори през септември.

Всички видове комари са свързани основно и дълбоко с водата. Там комарът се ражда, снася яйцата си и живее около вода. Не случайно най-засегнати от комари райони са места, близки до реки, езера, блата, естествени или изкуствени водоеми.

Комарите са древни насекоми. Природата е разполагала със сто милиона години еволюция за да ги развие. Те могат да оцеляват в почти всякакви условия, температури и развиват устойчивост към все повече пестициди. Така комарите са станали перфектни малки биологични двигатели за летене, размножаване и смукане на кръв.

 • Комарите са много малки кръвосмучещи насекоми, с малка кръгла глава, дълго хоботче, тесни триъгълни гърди, дълъг овален корем, две антенки и тънки, много дълги шест крака. Цветът му, в зависимост от вида е от кафеникав, сивкав и червеникав до черен.
 • Пипалата на комарите са малки, тънки и много чувствителни. Тези антенки са покрити с малки власинки и имат отлична сензорна, топлинна и слухова функция.
 • Крилете на комарите се размахват със скорост от триста до шестотин пъти за секунда.
 • Независимо от вида, кръв смучат единствено женските комари. Мъжките се изхранват със сокове и цветен прашец и са изключително полезни за опрашване на растенията.
 • Комарите разполагат с изключително чувствителни детектори за проследяване на плячката си. Те усещат излъчването на въглероден диоксид и млечна киселина, излъчени от дъха от тридесет и шест метра разстояние. В добавка различават цветове и налично движение.
 • Неприятният, бръмчащ звук на кръвосмучещите насекоми се издава само и единствено от женските комари, които търсят вид протеин в кръвта за да снесат яйцата си. Той се излъчва чрез малки вибриращи израстъци, покриващи отворите за дишане върху гръдния кош.
 • Някои комари не хапят изобщо хора, а предпочитат друга плячка, като птици и земноводни.
 • Повечето комари снасят яйцата си върху вода. Изключение правят единствено някои видове, като маларийните комари от вида Анофлес (Anopheles), които ги полагат над водни източници, за да са защитени от потенциално наводнение.
 • Всички комари минават през няколко фази на развитие от яйце до възрастни индивиди. Яйцата се излюпват в ларви, ларвите се трансформират в какавиди, а от какавидите над водата излизат малки мъжки и женски комари, готови за размножаване.
 • Някои видове комари ловуват през деня, а през нощта спят. Повечето видове у нас са активни привечер и рано сутрин, а през другото време отиват да почиват в тревите.
 • Комарите са от малкото насекоми, които независимо от пола се заемат с размножаването веднага след раждането. Те търсят своя партньор за чифтосване още преди да поемат храна за първи път. Мъжките комари живеят недълго след ухажването.

Мероприятията за борба с комарите са твърде разнообразни и зависят от природните условия, производствената и стопанската дейност в дадена местност, както и от битовата характеристика на населеното място.

 • - недопускане образуването на разливи и локви край чешми и канали, както и отпадни води край жилища, хотели, къмпинги, станции и др.;
 • - ликвидиране (пресушаване) на водоеми, които не се използват за стопански нужди;
 • - да не се оставя вода за повече от 7 дни в декоративни басейни и оставени на открито съдове (варели, кофи, буркани, вази и др.);
 • - кладенците, цистерните и резервоарите за вода трябва да бъдат плътно покрити;
 • - течовете в мазетата трябва да бъдат отстранени;
 • - специално внимание да се обръща на асансьорните шахти;
 • - поставяне мрежи на вратите и прозорците в жилищата.

Механичният метод се базира на залагане на различни видове капани като убиващи, живоловни, пружинни, метални, с падаща плоскост, лепливи плоскости. Този метод се използва по-рядко поради по-слабата му ефективност и резултатност. Използва се при жилища или търговски обекти, където има постоянен риск за достъп до препаратите от деца и животни.

Химичният метод е на база използване на химични вещества за борба с мишките, наречени родентициди. Той е ефективен и икономически изгоден. Съвременните родентициди, каквито са антикоагулантите и които се използваме, са бавно действащи. Те са токсични за мишките дори и при еднократно приемане. Активните вещества на бавно действащите родентициди са с различна химическа структура, но с еднакъв механизъм на действие. Те влияят на механизма на кръвосъсирването на мишката. Наличието на няколко дневен период от поглъщането на отровата до смъртта, пречи на гризачите да свържат действието й с храната. Поради това, в тях не се появява „страх от примамките” и не се налага предварително да се поставят не отровни примамки.

* Използвани са материали от различни интернет източници, Wikipedia и уеб сайтове.