Дератизация

Комплекс от мерки за унищожаване на вредителите гризачи - домашни мишки, полски, горски мишки, сив или черен плъх и др.