Дезинсекция

Комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на насекомите. Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи.

Дезинсекцията е унищожаване на летящи /мухи, комари, молци, оси, стършели/ и пълзящи /хлебарки, мравки, дървеници, дрешни въшки, бълхи/ насекоми, които са източници и приносители на заразни заболявания чрез:

  • Машинно опръскване с воден разтвор на инсектицид на местата, където инсектите се укриват и размножават - шкафове, под мивки, зад хладилници, печки, мебели, первази, ламперии и т.н.
  • Опръскване с УМО електрическа пръскачка за покриване на големи повърхности и трудно достъпни места - шахти, тунели, избени и тавански помещения, производствени помещения и складове.
  • Точкуване - поставяне на инсектициден гел чрез прецизно дозиране със специален пистолет в цепнатини, бяла и офис техника, кухненско обзавеждане и др.
  • Комбиниране на различни техники за получаване на максимален ефект.