Мишка

Мишката е вид дребен гризач от семейство Мишкови. Живее винаги в близост до човека и човешките поселения. Използват се като лабораторни мишки, често генетично модифицирани, с цел биологични и медицински изследвания.

Мишки, видове и разпространение.

В световен мащаб, видовете мишки са над 600, а у нас се срещат главно четири вида мишки: домашни мишки, горски мишки, полски мишки (полевки) и оризищни мишки. Някои мишки, като белите, са декоративни и се отглеждат за домашни любимци. Съществуват и други видове от семейство мишки у нас, като степни, скачащи мишки и др. Все пак най-разпространени вредители в България остават домашните мишки.

Домашните мишки живеят около домове, търговските структури, в открити полета и земеделски земи. Мишките консумират и замърсяват хранителните продукти, семена и животински фуражи.

Нападението от мишки води до големи селскостопански и имуществени щети. Къщните мишки са опасни преносители на болестни патогени и паразити. Нерядко мишките стават и причинители на пожари, увреждайки електро-инсталации и кабелите в сградите.

Физически характеристики на мишките. Как изглеждат те?
  • Мишките са изключително добри скачачи. Те могат да извършат скок нагоре до 45 см.
  • Всички мишки са способни катерачи. Ако не бягат, при седеж стоят изправени на два крака, подпрени на опашката.
  • За разлика от други гризачи, мишките не спят зимен сън. Консумират малко вода.
  • Мишките се характеризират предимно с вечерна и нощна активност.
  • Мишките се отличават със забележителна репродуктивна способност.
  • Дължина на тялото на мишките варира от 7.5 до 10 см, а на опашката е 5-10 сантиметра.
  • Цветът на козинката на различните мишки може да бъде от бял до сив и светлокафяв до черен. Коремчето е светло. Козината е къса. Къси са също космите на ушите и опашката.
  • Мишките имат силен, оглушително цвърчащ звук на гласа.

* Използвани са материали от различни интернет източници, Wikipedia и уеб сайтове.