Декаризация

Съвкупност от методи и средства за унищожаване на кърлежи.