Хлебарка

Хлебарките съществуват на Земята преди нас и е вероятно да ни надживеят. Открити са вкаменелости на хлебарки от преди 400 милиона години и оттогава до сега те са оцелели без да променят анатомията си.

Хлебарките съществуват на Земята преди нас и е вероятно да ни надживеят. Открити са вкаменелости на хлебарки от преди 400 милиона години и оттогава до сега те са оцелели без да променят анатомията си. Хлебарките издържат на повече от 100 пъти по-висока радиация от смъртоносната за хората и ще оцелеят дори при при ядрена война. Те могат да живеят близо месец с откъсната глава защото дишат чрез трахеи, чиито отвори са разположени от двете страни на тялото.

Какво обичат хлебарките:

Благоприятни условия за хлебарките са топлината и влагата. Всички хлебарки избягват дневна светлина, обичат да са прикрити и обитават най-често баните или тоалетните: зад готварски печки и хладилници, под кофите за боклук, зад шкафове, в пукнатини и шахти, покрай тръбите и т.н. Те ядат почти всичко – картон, месо, сапун и лепило, а при липса на храна стават канибали – големите изяждат малките и умрелите хлебарки. Издържат без храна повече от месец. Те живеят при температури между 20-35 градуса и стоят в групи. Хлебарките са нощни животни, появяват се след загасяне на осветлението. Но ако леговището им е пренаселено и не им достига храна, започват да излизат и през деня. Така че ако видите една хлебарка, те вече са толкова много, че им е тясно.

Размножаване:

Женската хлебарка може да произведе над 240 малки хлебарки. Тя отлага яйцата си в малка капсула – ”оотека”, която носи в края на коремчето си. Яйцата се излюпват за около 20-30дни, в зависимост от температурата на околната среда, така че ако унищожите и последната женска хлебарка, веднага след като е снесла яйцата си, в следващите месеци, все още ще виждате хлебарки, излюпени от нея. Малките хлебарки напълно наподобяват възрастните и са чувствителни на същите препарати, с които се унищожават и те.

Видове хлебарки

Има около 4000 вида хлебарки. За щастие вие вероятно имате проблем само с два вида – кафявата или черната хлебарка. Напоследък се разширява популацията и на американската хлебарка. Разпространено е заблуждението, че след обработка хлебарките можело да мутират или че ставали албиноси. Това не е така – около 7 пъти в живота си хлебарката сменят хитиновата си обвивка и за няколко часа след смяната хлебарката е бяла, а след това в следствие на досега с въздуха се оцветява в обичайните си цветове.

Черна (ориенталска) хлебарка (Blatta orientalis)

Това са големите черни хлебарки, произхождат от северна Америка и са разпространени в цял свят. Тези хлебарки се срещат най-често в канализацията, но могат да оцелеят и на открито. През деня те се крият в недостъпни пукнатини и тъмни ъгълчета на кухненски мебели. Хранят се с всякакви органични продукти и отпадъци. Женските хлебарки могат да гладуват до 30-40 дни. Възрастните мъжки ориенталски хлебарки са на дължина около 25 mm, а женските около 32 mm. Предпочитат да обитават канали, мазета, по-ниски етажи и влажни места с температура 20-27?С. Понякога могат да бъдат срещнати и на открито по клони, листа, в близост до жилищни сгради и т.н. Женската хлебарка отлага в близост до храна на защитено място 7-8 капсули (оотеки), всяка от които съдържа 16-18 яйца. Продължителността на живота на черната хлебарка е около 180 дни.

Кафява (германска) хлебарка (Blattella germanica)

Това е най-разпространената хлебарка в България и в света и е една от най-дребните. Въпреки името си германската хлебарка произхожда от Азия. Среща се в жилища с централно парно отопление, както и в помещения, в които се държи храна, където оптималната температура е около 25-28?С. Женската хлебарка носи капсулата (оотека) от 1 до 4 седмици и отлага на влажно място, за да могат малките да пият веднага след като се излюпят. Всяка капсула съдържа 35-45 яйца, а всяка женска хлебарка може да отложи през живота си от 4 до 8 капсули. Този вид хлебарки живеят от 100 дни до 1 година. Германската хлебарка може да се открие навсякъде в сградата, но предпочита топли и влажни места. Най-често се среща в кухни и бани, но обитава и останалите стаи. Всяка пукнатина или процеп, разположени близо до източник на храна или вода е потенциално убежище, където германската хлебарка прекарва около 75% от живота си. Възрастните достигат на големина 13-15 mm. На цвят са светло кафяви до жълтеникави. Женската германска хлебарка се отличава от мъжката по по-късите си крила.

Американска хлебарка (Periplaneta Americana)

Американската хлебарка произхожда от Африка и е широко разпространена из цял свят. Обитава предимно пристанищните градове и корабите. У нас се среща най-често в абонатните станции на жилищните блокове и канализационни системи. През летните месеци може да се види и на открито – в дворове или на улицата. Американската хлебарка е с кестеняво-кафеникав цвят на крилата, а по гърдите е с жълти петна. Женската хлебарка оформя капсула, която закрепва със секрет на предварително подбрано място. Отлага 21-59 капсули, всяка съдържаща 16-28 яйца. Продължителността на живота на този вид хлебарки е от 100 дни до 2-3 години. Американските хлебарки влизат в сградите от канализационната система, по тръбите или при случайно внасяне отвън.

*Използвани са материали от различни интернет източници, Wikipedia и уеб сайтове.