Нашите Услуги

Описание на страницата с услуги.

Виж повече

Дезинфекция

Дезинфекция

Комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на микроорганизмите във външната среда. Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи

Виж повече

Виж повече

Дезинсекция

Дезинсекция

Комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на насекомите. Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи.

Виж повече

Виж повече

Декаризация

Декаризация

Съвкупност от методи и средства за унищожаване на кърлежи.

Виж повече

Виж повече

Дератизация

Дератизация

Комплекс от мерки за унищожаване на вредителите гризачи - домашни мишки, полски, горски мишки, сив или черен плъх и др.

Виж повече