Плъх

Плъхът е среден по размер гризач, с дълга и здрава опашка, черни топчести очи и къса козинка. Основните видове плъхове, разпространени у нас са канализационен плъх (сив плъх) и покривен плъх (черен плъх).

Домашните плъхове - любимци, са обикновено бели или пъстри. Те са чисти гризачи и не са по-опасни за здравето от другите питомци.

Разделението на двата основни вида плъхове у нас, като етимология, не отговаря точно на името им. Сивият плъх рядко е сив на цвят, а черния плъх не е черен. Най-лесно вида плъх се отграничава по местообитанието му. Покривният плъх (черен) гнезди на високи места, покриви и в сухи помещения. Каналният (сив) плъх обитава канали, мазета и дупки под земята.

Какви са видимите разлики между сив плъх и черен плъх?

Каналният плъх и покривният плъх лесно се бъркат, защото са сходни по изглед и размер. Все пак има дребни разлики във външността, които могат да ги отличат.

Идентификация на плъх

Муцунка и очи на плъха:

 • Канален плъх (сив) - тъпа муцуна, малки очички.
 • Покривен плъх (черен) - остра муцуна, големи очи.

Форма на тялото:

 • Канален плъх - крушовидно тяло, с разширение към таза.
 • Покривен плъх - строен, банановидна форма на тялото.

Размер и форма на ушите:

 • Канален плъх - къси ушички, които не достигат очите.
 • Покривен плъх - дълги уши, леко подгънати напред в края си.

Размер, цвят и окосмение на опашката:

 • Канален плъх - по-къса от тялото, гола опашка (15—22 см). Върхът й е по-тъмен от основата.
 • Покривен плъх - опашка, по-дълга от тялото (14—23 см), стигаща почти до муцуната. Опашката е гола, но има единични косми.

Размер на тялото и задните лапички:

 • Канален плъх - тяло, с размер 18-27 см, задни лапи - 4-5 см. Женската е с 12 цицки.
 • Покривен плъх - трупа е 14-20 см., задните лапи - 3-4 см. Женската има 10 цицки.

Цвят на козинката и корема:

 • Канален плъх - пъстър, от светло кафеникав до тъмносив, с разпръснат по повърхността тъмен слой. Сиво до жълтеникаво бяло коремче.
 • Покривен плъх - варира от тъмносив, през кафяв до пъстър или черен. Цветът на корема е от сив до бял, по-светъл от козинката.